ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่สอง นักวิเคราะห์ชี้ตลาดเกิดใหม่มาแรง

นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์การเงินการลงทุนเผย ตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 2 ของไทยจะเป็นของตลาดเกิดใหม่