การเตรียมตัวสำหรับมือใหม่ก่อนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงก้าวออกไปจากบ้านก็เป็นเงินเป็นทอง นอกจากงานประจำแล้วหลาย