การตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่ดีควรทำอย่างไร

นักลงทุนมือใหม่หลายคนที่เข้ามาเริ่มต้นในการลงทุน แน่นอนว่าล้วนมีจุดประสงคือ ต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน แต่ก่อนที่จะทำการลงทุนใดๆ