vobnedir-

วิธีทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้กราฟ

ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรียกกันว่า เล่นหุ้นนั้น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้รู้ว่าตลาดในขณะนั้นเป็นเช่นไร ควรหรือไม่ควรที่จะลงทุน เพราะความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นได้เสมอ

stock-market-internet

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้น คือการศึกษาเรียนรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบกับตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงผลกำไรขาดทุน สภาวะของแต่ละบริษัทเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ในการเลือกลงทุน ส่วนปัจจัยทางเทคนิคที่นำมาใช้ในตลาดหุ้นนั่นก็คือ กราฟ เป็นแนวทางที่รวบรวมความเป็นไปของตลาดในอดีตไว้เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างและแนวทางในการตัดสินใจ

stock-market-set

ข้อดีของการวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์โดยใช้กราฟ เป็นข้อมูลศึกษาและเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์ในการลดระยะเวลาต่างๆ เพราะได้รวบรวมจากเหตุการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเก็บข้อมูลโดยใช้กราฟเป็นตัวแทนในการอ่านหุ้นแบบนั้นๆ และเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมักจะเกิดซ้ำๆ ทำให้เราไม่ต้องคอยติดตามข่าวสารเพราะกราฟนั้นจะสะท้อนความเป็นไปของหุ้นในขณะนั้นอยู่แล้ว ทำให้เราสามารถเก็งกำไรหรือเลือกลงทุนได้ด้วยความมั่นใจขึ้น มีความแม่นยำ อีกทั้งยังลดระยะเวลาลงได้มาก อย่างไรก็ดีในการลงทุนนั้นก็ควรใช้การวิเคราะห์ทั้งสองด้านเพื่อความรอบคอบและผิดพลาดที่น้อยลง

stock-post

วิธีการอ่านกราฟแท่งเทียนพื้นฐาน

กราฟแท่งเทียน เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หุ้นที่สำคัญ โดยจะมีการเก็บรวบรวมสถิติต่างๆ และกำหนดให้เป็นกราฟในแบบต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในวันนี้ คุณก็เพียงแต่เอาไปเทียบกับกราฟที่มีอยู่แล้วก็จะทราบว่าหากตลาดเป็นแบบกราฟแนวนี้ เราจะมีวิธีการในการลงทุนอย่างไรนั่นเอง แต่ก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับการอ่านกราฟเพียงอย่างเดียวเพื่อให้การลงทุนนั้นแม่นยำขึ้น เช่น RSI, Stochastic เป็นต้น โดยมีวิธีการอ่านเบื้องต้น ดังนี้

High = ราคาสูงสุดของตลาด                              Low = ราคาต่ำสุดของตลาด

Open = ราคาเปิดของตลาด                              Close = ราคาปิดของตลาด

ตัวที่เป็นแท่งเทียนนั้นจะเป็นส่วนแสดงราคาปิดตลาดถึงราคาเปิดตลาด ส่วนราคาปิดและเปิดของตลาดขีดไปจนถึงราคาสูงสุดและต่ำสุดนั้นจะเรียกว่า ไส้เทียน

กรณีที่ราคาปิดตลาดสูงกว่าราคาเปิดของตลาด แปลว่า ราคาหุ้นตัวนั้นปิดบวก แท่งเทียนจะเป็นสีเขียว

กรณีที่ราคาปิดตลาดต่ำกว่าราคาเปิดของตลาด แปลว่า ราคาหุ้นตัวนั้นปิดลบ แท่งเทียนจะเป็นสีแดง

ความพิเศษของแท่งเทียนคือมีความละเอียด สามารถแสดงได้ตั้งแต่เป็นรายนาที วัน เดือน หรือเป็นปีแล้วแต่ผู้ลงทุนจะเลือกใช้ตามความเหมาะสม

About the author: admin